Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka

w Szepietowie

Oferta


Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

ZAPEWNIAMY:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która otoczy dzieci troskliwą opieką i zapewni rodzinną atmosferę
 • opiekę, wychowanie i uczenie dzieci na najwyższym poziomie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo
 • wielokierunkowe uczenie się poprzez zabawę
 • różnorodne zajęcia edukacyjne, spełniające oczekiwania dzieci i ich rodziców
 • stosowanie twórczych metod wpływających na wszechstronne stymulowanie rozwoju każdego dziecka
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki
 • możliwość prezentacji swoich talentów podczas uroczystości i imprez przedszkolnych, w galerii przedszkolnej i konkursach
 • smaczne i urozmaicone posiłki dostosowane do potrzeb żywieniowych dzieci
 • współpracę ze specjalistami
 • informowanie rodziców o postępach dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznej dziecka
 • realizację nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN.

PRZEDSZKOLE OFERUJE:

 • stały rozkład dnia
 • duże i funkcjonalne sale zajęć
 • własny plac zabaw
 • łazienki dostosowane do małych dzieci
 • meble przedszkolne dostosowane do wzrostu dzieci
 • leżaki do relaksacji i poobiedniej drzemki
 • zabawki, sprzęt i materiały z atestem bezpieczeństwa
 • zabawki edukacyjne i pomoce stymulujące rozwój
 • szeroką ofertę programów edukacyjnych
 •  zajęcia dodatkowe

AKTUALNOŚCI